Avizier
Transferul elevilor anul școlar 2023-2024

Transferul elevilor anul școlar 2023-2024

Cereri de transfer pentru anul școlar 2023-2024 se pot depune până în data de 31 august 2023.
Transferul poate fi condiționat de numărul de locuri și de susținerea unor examene de diferență*, conform prevederilor legale în vigoare și hotărârii Consiliului de administrație al Liceului Traian Vuia, Craiova.
Transferurile se vor face în ordinea mediilor obținute la examenul de diferență fără depășirea numărului maxim de elevi prevăzut de legile în vigoare., . Transferurile pentru depășirea numărului de elevi pe clasă, în limita a 3 elevi pe clasă, sunt condiționate de aprobarea ISJ Dolj.

Calendar pentru transferul elevilor în anul școlar 2023-2024:

Perioada de depunere a cererilor de transfer la Compartimentul secretariat: 16-25 august 2023**
Discutarea cererilor în Consiliul de Administrație: 25 august 2023
Organizarea examenelor de diferență: 28-31.08.2023***
Comunicarea rezultatelor: 01 septembrie 2023

*dacă elevul schimbă filiere, profilul și specializarea/calificarea profesională
**prin excepție, depunerea cererilor se poate face până la data de 31.08.2023, urmând să se organizeze cea de a doua sesiune de examene de diferență.
*** graficul materiilor și sălile de clasă pentru fiecare solicitare, vor fi afișate în data de 25.08.2028.

Referitor la transferurile la nivel liceal:

Conform prevederilor legale în vigoare (ROFUIP OME 4183-2022), se susțin examene de diferență la disciplinele pe care elevul nu le-a studiat la filiera/profilul/specializarea urmate până la data transferului. Examenele se susțin din toată materia pentru fiecare clasă promovată anterior (de exemplu, un elev care solicită transfer în clasa a XII-a și trebuie să susțină examene de diferență, va susține examene separate pentru clasa a IX-a, a X-a și a XI-a pentru fiecare disciplină pe care nu a studiat-o în aceste clase și se studiază în Liceul Traian Vuia, Craiova). Nu se susțin examene de diferență pentru disciplinele opționale. Pentru orientare, consultați planurile-cadru de învățământ în vigoare, disponibile aici: https://rocnee.eu/index.php/dcee-oriz/curriculum-oriz/planuri-cadru-actuale/planuri-cadru-invatamant-liceal

Liceul Traian Vuia, Craiova este un liceu cu dublă filieră:

1. Filiera Teoretică

Profil umanist

  • Specializarea: Filologie
  • Specializarea: Științe sociale

Profil real

  • Specializarea: Matematică
  • Specializarea: Științe ale naturii

2. Filiera Tehnologică

Profil Tehnic
Domeniul de pregătire profesională, calificarea profesională

  • Electronică – Automatizări, Tehnician operator tehnică de calcul
  • Electromecanica, Tehnician aviație
  • Mecanica, Tehnician mecatronist
  • Electric, Tehnician electrotehnist