Avizier
Transferul elevilor – anul școlar 2022-2023

Transferul elevilor – anul școlar 2022-2023

Având în vedere structura anului școlar 2022-2023, Consiliul de Administrație al Liceului „Traian Vuia” Craiova a stabilit următorul calendar pentru transferul elevilor, anul școlar 2022-2023:

  1. Perioada de înregistrare a cererilor de transfer: 08-24 august 2022
  2. Discutarea cererilor în Consiliul de administrație: 17-24 august 2022
  3. Organizarea eventualelor examene de diferență (transfer liceu): 25-30 august 2022
  4. Comunicarea rezultatelor: 2 septembrie 2022

Notă: Conform prevederilor legale în vigoare (ROFUIP aprobat prin OMEC 5447/2020, formă consolidată), se susțin examene de diferență la disciplinele pe care elevul nu le-a studiat la filiera/profilul/specializarea urmate până la data transferului. Examenele se susțin din toată materia pentru fiecare clasă promovată anterior (de exemplu, un elev care solicită transfer în clasa a XII-a și trebuie să susțină examene de diferență, va susține examene separate pentru clasa a IX-a, a X-a și a XI-a pentru fiecare disciplină pe care nu a studiat-o în aceste clase și se studiază în LTV Craiova). Nu se susțin examene de diferență pentru disciplinele opționale (din curriculumul la decizia școlii). Pentru orientare, consultați planurile-cadru de învățământ corespunzătoare (disponibile la adresa: https://rocnee.eu/index.php/dcee-oriz/curriculum-oriz/planuri-cadru-actuale/planuri-cadru-invitimant-liceal). LTV Craiova este un liceu cu dublă filieră teoretică și tehnologică. Filiera teoretică cuprinde atât profilul real cu specializările științe ale naturii și matematică-informatică, cât și profil uman cu specializările filologie și științe sociale. Filiera tehnologică cuprinde profilul tehnic cu domeniile de pregătire profesională: electronică și automatizări, mecanică și electric.

Cererile de transfer se înregistrează la Compartimentul Secretariat LTV utilizând următorul model tipizat:

Modelul de cerere este disponibil în format tipărit la Compartimentul Secretariat LTV.