Activități și evenimente
Spunem un NU hotărât drogurilor!

Spunem un NU hotărât drogurilor!

„Planului Teritorial de Acțiune pentru creşterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar din județul Dolj”

Astăzi, cadrele didactice și părinții elevilor din cadrul Liceului Traian Vuia Craiova s-au bucurat de prezența domnului Comisar şef, Nicolăiță Florin, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dolj, care le-a prezentat informații importante despre riscurile și efectele consumului de droguri în rândul tinerilor și le-a făcut recomandări privind luarea unor decizii responsabile în ceea ce privește consumul de tutun și substanțe psihoactive, și promovate alternativele de viață sănătoasă la consum.

Mulțumim domnului Comisar șef, Nicolăiță Florin, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Dolj, pentru implicare și determinare!