Activități și evenimente
Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat

Simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, în perioada 27 – 30 martie 2023 va avea loc simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat.

Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2023 se organizează la următoarele disciplinele: limba și literatura română, limba și literatura maternă (pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările, care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale), matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie și filosofie.

8:00 -8:30 – Accesul elevilor în sălile de examen
9:00 – Începerea probelor. Timpul destinat elabărării unei lucrări scrise este de trei ore.

SUCCES!