Avizier
Selecţia participanţilor în cadrul proiectului nr. 2021-EY-PCVET-0011 „SKILS FOR THE FUTURE”

Selecţia participanţilor în cadrul proiectului nr. 2021-EY-PCVET-0011 „SKILS FOR THE FUTURE”

Liceul „Traian Vuia” Craiova, organizează selecția cadrelor didactice ce vor participa la mobilitate în cadrul Proiectului nr. 2021-EY-PCVET-0011 SKILS FOR THE FUTURE”

Proiectul a fost aprobat pentru finanţare în cadrul apelului European 2021 pentru propuneri de proiecte pentru Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor, Finanțare prin granturi SEE pentru educaţie și includere socială.

Obiectivul general al proiectului Skills for the future, este de a îmbunătăți calitatea învățării elevilor din
domeniul tehnic, în cadrul stagiilor de practică la agenții economici naționali, prin formarea participanților
(10 cadre didactice și 2 tutori) într-o vizită de studiu la Instituția de învățământ de stat – CINEL, Lisabona,
având următoarele obiective specifice:
Obiectiv 1: Adoptarea de noi instrumente de învățare de către cei 12 participanți în mobilitate și transferul
acestor instrumente în cadrul stagiilor de practică, având ca rezultat îmbunătățirea competentelor tehnice și digitale specifice calificării elevilor din domeniul electronica automatizări.
Obiectiv 2: Asimilarea de noi metode pedagogice pentru cei 12 formatori în vederea dezvoltării unui
comportament responsabil elevilor din domeniul electronica automatizări, având ca rezultat promovarea
principiilor care susțin dezvoltarea durabilă a societății.
Obiectiv 3: Dezvoltarea competentelor participanților la vizita de studiu în conceperea și implementarea
unor materiale curriculare atractive corelate cu cerințele pieței muncii, pentru îmbunătățirea practicii la
locul de muncă.
Selecția: se vor selecta 10 (8+2) cadre didactice pentru participarea la stagiul de formare în cadrul
proiectului. Se vor respecta principiul transparentei, principiul evitării conflictului de interese, principiul
nediscriminării și al tratamentului egal.