Săptămâna altfel la liceul nostru

Vizită de documentare la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică și la Facultatea de Inginerie Electrică.

Elevii claselor IX B, IX C, X B, X C au vizitat cele două facultăți. În laboratoarele de specialitate, au intrat în contact cu tehnologiile din dotare, roboți, sisteme și aparaturムde bord ale avioanelor. Astfel, elevii au făcut cunoștințムcu domeniile pentru care, cele douムfacultăți, pregătesc specialiști.