Repartizare la concursul național de ocuparea posturilor 2020

În corpul B repartizate disciplinele: Matematică, Educație fizică și sport și Protecția mediului.

În corp A – restul disciplinelor.

Repartizare concurs titularizare 2020