Proiecte POCU

Proiectului „Programe de învățare la locul de muncă – educație si competențe pentru elevii din Regiunea SV Oltenia” – cod 132666 în cadrul apelului POCU/633/6/14

Liceul „Traian Vuia” Craiova, împreună cu Asociația DOMINOU, au implementat, în perioada iulie 2020 – iunie 2022, proiectul „Programe de învățare la locul de muncă – educație și competențe pentru elevii din Regiunea SV Oltenia” – cod 132666 în cadrul apelului POCU/633/6/14/ „Creșterea participării la programe de învăţare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Proiectul se adresează unui grup țintă format din 182 de elevi care desfășoară stagii de practică la sediul agenților economici parteneri de practica, potențiali angajatori în vederea dezvoltării competențelor transversale.

Agenții economici cu care s-au încheiat convenții în vederea derulării stagiilor de practică sunt: S.C. „CASA NOASTRĂ” S.R.L.; S.C. „ALTANET” S.R.L., S.C. „ARI’S” S.R.L., S.C. „WOLCAR” S.R.L., S.C. „SOFTRONIC” S.R.L. În cadrul proiectului elevii beneficiază de cursuri de educație antreprenorială și consiliere în carieră.