Proiectul Erasmus+ 2022-1-RO01-KA121-VET-000052548

Proiectul Erasmus+ 2022-1-RO01-KA121-VET-000052548 a fost aprobat pentru finanţare în cadrul rundei 2022.

Acest proiect este initiat de Liceul “Traian Vuia” Craiova, România, în colaborare cu doi operatori economici: CENFIM si CINEL, ambii din Lisabona – Portugalia, în cadrul programului Erasmus+, fiind finanțat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

Se va derula în perioada 01.06.2022-31.08.2023.

Obiectivul principal al proiectului este: dezvoltarea de catre 26 elevi, domeniile mecanica si electronica automatizari, din clasa a X-a a competentelor tehnice generale si dobandirea abilitatilor practice, precum si dezvoltarea competentelor lingvistice si culturale in mediul European.

Scopul: Extinderea formării in specialitate în cele 2 domenii:

1. domeniul de pregatire profesională MECANICĂ/ calificarea profesională Tehnician mecatronist

2. domeniul de pregatire profesională ELECTRONICA AUTOMATIZARI / calificarea profesională Tehnician operator tehnica de calcul

Grupul țintă este alcătuit din 26 elevi de liceu filiera tehnologica nivel 4, prin experienta practica europeana pentru cresterea sanselor de angajare si integrare pe piata muncii.

Selecția: se vor selecta 26 elevi (14 +12 elevi/calificare) participanti la stagiu de formare în cadrul proiectului, 5 elevi cu statut de rezerve (de la fiecare calificare). Se vor respecta principiul transparentei, principiul evitarii conflictului de interese, principiul nediscriminarii și al tratamentului egal.

https://sites.google.com/view/vuia-vet-2022-2023/home