Proiect Erasmus+ 2020-1-RO01-KA102-078404 “Impreuna pentru o educatie de calitate! (IPEC)”

Proiect Erasmus+ 2020-1-RO01-KA102-078404 “Impreuna pentru o educatie de calitate! (IPEC)”

Implementand proiectul, cei 28 elevi domeniile mecanica si electric- clasa a X-a, si-au dezvoltat competente tehnice generale, au dobandit abilitati practice si au dezvoltat competente lingvistice si culturale in mediul European.
Obiectivele atinse:
1.Dezvoltarea pentru 14 elevi domeniul mecanica a rezultatelor invatarii tehnice generale prin cunostinte, abilitati si atitudini prin realizarea de asamblari mecanice in mobilitate
2.Dezvoltarea pentru 14 elevi domeniul electric a rezultatelor invatarii tehnice generale prin cunostinte, abilitati si atitudini prin montarea aparatelor electrice de joasa tensiune
3.Imbunatatirea competentelor culturale, sociale si lingvistice in limba engleza prin participarea celor 28 elevi in activitatile proiectului
4.Realizarea unui parteneriat transnational durabil pentru calitate in educatie si formare profesionala intre cele 4 organizatii implicate in proiect
Realizand activitatile proiectului am imbunatatit calitatea educatiei stagiarilor, satisfacand astfel, o parte din nevoile scolii. Toti stagiarii VET formati in mediu economic s-au dezvoltat profesional si personal.
A avut loc o cooperare scoala-operatori economici europeni, consolidandu-se astfel, si dialogul intercultural intre participanti.