Erasmus +2021-1-RO01-KA102-061865 – “Dezvoltarea competentelor prin pregatire practica europeana (DC PPE!)”

Erasmus +2021-1-RO01-KA102-061865 – “Dezvoltarea competentelor prin pregatire practica europeana (DC PPE!)”

Proiectul si-a propus si realizat pentru 30 elevi din domeniile mecanica si informatica, dezvoltarea intr-un mediu european, a competentelor tehnice generale si a abilitatilor practice, a competentelor lingvistice si culturale in vederea dezvoltarii profesionale si personale.
Obiective specifice:
-Dezvoltarea si aprofundarea pentru 15 elevi domeniul mecanica a rezultatelor invatarii tehnice generale prin cunostinte, abilitati si atitudini prin realizarea de asamblari mecanice
-Dezvoltarea si aprofundarea pentru 15 elevi domeniul informatica a competentelor specifice prin particularizarea, configurarea, modificarea aplicatiilor software
-Imbogatirea competentelor culturale si lingvistice
-Imbunatatirea competentelor sociale, civice, antreprenoriale in vederea formarii si orientarii in cariera
Realizand activitatile proiectului am imbunatatit calitatea educatiei stagiarilor, satisfacand astfel, o parte din nevoile scolii. Toti stagiarii VET formati de tutori in mediu economic si-au format competente cheie profesionale in domeniu, antreprenoriale si sociale si si-au imbogatit competente culturale si lingvistice.
A avut loc o cooperare scoala-operatori economici europeni, consolidandu-se si dialogul intercultural intre participanti.