Creative Teachers – Make A Difference In Your School Today – ERASMUS+

Creative Teachers – Make A Difference In Your School Today – ERASMUS+

LICEUL TRAIAN VUIA CRAIOVA
ERASMUS + 2021-1-RO01-KA121-SCH-000006078
Obiective

  • Dezvoltarea competentelor digitale a personalului scolii in utilizarea resurselor online si asigurarea continuitatii in educatie si formare.

In contextul actual, de dezvoltare rapida a societatii si a pandemiei Covid19, nivelul insuficient de abilitati si competente de utilizare a tehnicii de calcul, a platformelor educationale, a desfasurarii lectiilor in mediul online duce la un act didactic de o calitate scazuta, cu elevi slab pregatiti din punct de vedere teoretic si chiar practic.
Cadrele didactice trebuie sa aiba o pregatire temeinica atat in utilizarea tehnicii digitale, dar si pentru o indrumare a elevilor pentru participarea activa si responsabila la mediul virtual. Digitalizarea a devenit un element esential pentru structura societatii.
Digitalizarea ofera oportunitati noi, dar genereaza si o serie provocari sociale semnificative.
Tehnologiile digitale pot spori flexibilitatea si creativitatea, pot contribui la imbunatatirea eficientei si a rezultatelor invatarii.

  • Dezvoltarea abilitatilor cadrelor didactice de incluziune sociala, cetatenia activa, antreprenoriat, competente social-civice, interculturale.

Prin implicarea in proiecte europene scoala urmareste dezvoltarea, perfectionarea, imbunatatirea competentelor cadrelor didactice, care sa ofere elevilor de la filiera teoretica si tehnologica, un act didactic de calitate, cu elevi competitivi si bine pregatiti.
Proiectele raspund nevoilor de continua formare si dezvoltare profesionala a personalului didactic, a competentelor interculturale, cresterea calitatii si eficientei educatiei si formarii prin dobandirea de idei, tehnici si metode noi.
Acestea vor contribui la realizarea obiectivelor scolii de internationalizare a educatiei prin imbunatatirea sistemului de invatamant folosind cooperarea intentionala si schimbul de experienta profesionala. Un argument al internationalizarii invatamantului il reprezinta asigurarea competitivitatii sistemului de educatie intr-o lume dinamica urmarindu-se dezvoltarea pregatirii cadrelor didactice prin imbunatatirea cunostintelor si abilitatilor profesionale precum si a competentelor lingvistice.

  • Modernizarea ofertei educationale a scolii, a metodelor de predare si formare adaptate nevoilor societatii.

Modernizarea ofertei implica cresterea calitatii si caracterului inovativ al actului didactic prin:
imbunatatirea competentelor cadrelor didactice, orientarea programelor (CDS, CDL) catre nevoile elevilor si alinierea lor la prioritatile europene, cresterea dimensiunii europene si a vizibilitatii scolii la nivelul Uniunii Europene.
Metodele didactice moderne, dobandite in mobilitati, inclusiv cele orientate catre grupurile dezavantajate, schimbul de bune practici cu celelalte state pot duce la modernizarea ofertei si a metodelor de formare adaptate nevoilor elevilor, pot imbunatati mediului de lucru prin dezvoltarea competentelor intrapersonale si interpersonale, pot imbunatati competentele lingvistice si de comunicare intr-o limba de circulatie europeana.
Toate aceste lucruri duc la o crestere a impactului actiunilor scolii in comunitatea locala.

  • Dezvoltarea de competente cadrelor didactice in promovarea unui comportament ecologic si responsabil pentru o dezvoltare durabila a societatii.

Deoarece scoala noastra are specializari tehnologice si matematica-informatica, consumatoare de resurse (electrice, materiale) una dintre provocari este aceea de a sprijini elevii in cadrul pregatirii in a gasi cai de dezvoltare a activitatilor economice prietenoase cu mediul inconjurator si de a descuraja activitati ce provoaca distrugeri acestuia. Elevii trebuie sa dobandeasca cunostinte si competente ce promoveaza un comportament ecologic cu accent pe stoparea risipei, reducerea consumului de energie si materie prima, a deseurilor, a selectarii si recliclarii lor. Educaţia pentru dezvoltare durabilă impune o reorientare a sistemului curent, bazat exclusiv pe oferirea de informatii, catre unul bazat pe tratarea de probleme si identificarea solutiilor posibile.
Protejarea climei-biodiversitatii, habitatelor-peisajelor, resurselor economice, precum si abordarea durabila, responsabila este obiectiv important al scolii pentru o educatie ecologica a tinerilor cetateni europeni.