Proiecte în Liceul Traian Vuia Craiova

In perioada 2020-2022 în Liceul Traian Vuia Craiova se va desfășura proiectul Erasmus + 2020-1-RO01-KA101-079024 “Învățarea disciplinelor non-lingvistice într-o limbă străina, baza pentru integrarea tinerilor într-o societate europeana ți pe piața muncii (I.D.-T.S.E)”, proiect aprobat pentru finanţare în cadrul rundei 2020.

Obiectivul principal al proiectului este: Dezvoltarea multi-lingvismului pe durata derulării proiectului pentru 8 cadre didactice din liceul Traian Vuia, cu impact în evoluția profesională acest lucru, ducând la creșterea motivării elevilor școlii pentru învățarea limbilor străine și aplicarea noilor cunoștințe în contexte profesionale și sociale variate.

Site proiect:

Erasmus+2020-1-RO01-KA101-079024-I.D.-T.S.E. ~