Proiecte în Liceul Traian Vuia Craiova

În perioada 2020-2022 în Liceul Traian Vuia Craiova se va desfășura proiectul Erasmus + 2020-1-RO01-KA102-078404 “Împreună pentru o educație de calitate (IPEC)”, care îți propune pentru 28 elevi din domeniile mecanică și electric, din clasa a X-a, dezvoltarea competentelor tehnice generale și dobândirea abilităților practice și îmbunătățirea competentelor lingvistice, sociale și culturale prin practica în mediul European.

Scopul proiectului constă în dezvoltarea competențelor profesionale și personale la 28 elevi de liceu filiera tehnologică, de nivel 4, prin pregătire practică europeană pentru creșterea șanselor de angajare și integrare pe piața muncii.