Proiect european – Tineri pentru democrație 2020-2021

În cadrul programului Tineri pentru democrație 2020 – 2021 al Consiliului Europei a fost lansat apelul COMPASS 2020 – Cursuri de formare naționale sau regionale privind educația în domeniul drepturilor omului. COMPASS 2020 urmărește susținerea și/sau cofinanțarea proiectelor naționale sau regionale pentru implementarea Cartei Consiliului Europei privind educația pentru cetățenie democratică și a educației în domeniul drepturilor omului (Carta EDC/HRE) prin formarea formatorilor și multiplicatorilor în domeniul educației nonformale, dar și al muncii de tineret.

Acest apel urmărește să susțină designul, implementarea și evaluarea cursurilor de formare naționale sau regionale pentru formatori și/sau multiplicatori privind educația în domeniul drepturilor omului în rândul tinerilor.

Scopul COMPASS 2020 este de a oferi o oportunitate de formare pentru lideri de tineret, lucrători de tineret, precum și pentru profesorii din școli și alte instituții publice în utilizarea Compass și a altor resurse educaționale ale Consiliului Europei privind educația în domeniul drepturilor omului.

Cursurile promovate prin intermediul acestui apel trebuie să fie organizate la inițiativa organizațiilor sau instituțiilor naționale interesate de introducerea și dezvoltarea măsurilor și calității educației în domeniul drepturilor omului.

Fiind activități de consolidare a capacităților, cursurile trebuie să dezvolte competențele (cunoștințe, abilități, atitudini și valori) multiplicatorilor privind educația în domeniul drepturilor omului, cum ar fi lideri de tineret, formatori, lucrători de tineret, profesori și profesori formatori și să contribuie la procesele și inițiativele pentru EDC/HRE inițiate la nivel național de organizații de tineret și alte instituții de educație. Cu alte cuvinte: cursurile sunt importante atât pentru calitatea procesului de învățare pe care îl oferă cât și pentru potențialul pe care îl au pentru promovarea educației în domeniul drepturilor omului.

 

Termen limită: 25 noiembrie 2019, 23:00 CET.

 

Mai multe informații: https://www.coe.int/en/web/human-rights-education-youth/-/2019-compass-national-and-regional-training-courses-in-human-rights-education-nrtc-s-