Comisii permanente

1. Comisia de evaluare și asigurare a calității

2. Comisia pentru curriculum

3. Comisia de securitate și sănătate în muncă și situații de urgență

4. Comisia pentru control managerial intern

5. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței

6. Comisia de Mentorat didactic și Formare în Cariera Didactică