OMEN nr.4824 din 30.08.2018

OMEN nr.4824 din 30.08.2018 privind aprobarea graficului de desfașurare a examenelor de certificare a calificării profesionale  a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar, 2018-2019

OMEN nr.4824 din 30.08.2018