Avizier
Examene de diferență (transfer liceu): 25-30 august 2022

Examene de diferență (transfer liceu): 25-30 august 2022

Notă: Conform prevederilor legale în vigoare (ROFUIP aprobat prin OMEC 5447/2020, formă consolidată), se susțin examene de diferență la disciplinele pe care elevul nu le-a studiat la filiera/profilul/specializarea urmate până la data transferului. Examenele se susțin din toată materia pentru fiecare clasă promovată anterior (de exemplu, un elev care solicită transfer în clasa a XII-a și trebuie să susțină examene de diferență, va susține examene separate pentru clasa a IX-a, a X-a și a XI-a pentru fiecare disciplină pe care nu a studiat-o în aceste clase și se studiază în LTV Craiova). Nu se susțin examene de diferență pentru disciplinele opționale (din curriculumul la decizia școlii). Pentru orientare, consultați planurile-cadru de învățământ corespunzătoare (disponibile la adresa: https://rocnee.eu/index.php/dcee-oriz/curriculum-oriz/planuri-cadru-actuale/planuri-cadru-invitimant-liceal). LTV Craiova este un liceu cu dublă filieră teoretică și tehnologică. Filiera teoretică cuprinde atât profilul real cu specializările științe ale naturii și matematică-informatică, cât și profil uman cu specializările filologie și științe sociale. Filiera tehnologică cuprinde profilul tehnic cu domeniile de pregătire profesională: electronică și automatizări, mecanică și electric.