Noutăți din domeniul educației

Noutăți din domeniul educației

Noutăți

⚠️ Ordinul 3.665 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.152/2014 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a;

file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/DIRECTOR/2022-2023/DIRECTOR/DIRECTOR%202023-2024/ordinul-3-665-2023-m-of-148-din-21-feb-2023.pdf

⚠️ Ordinul 3.710 pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.505/2022 privind structura anului şcolar 2022-2023;

file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/DIRECTOR/2022-2023/DIRECTOR/DIRECTOR%202023-2024/ordinul-3-710-2023-m-of-149-din-22-feb-2023.pdf

⚠️ Ordinul 3.664 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.412/2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum şi pentru clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral;

file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/DIRECTOR/2022-2023/DIRECTOR/DIRECTOR%202023-2024/ordinul-3-664-2023-m-of-151-din-22-feb-2023.pdf

⚠️ ME a lansat platforma  saptamanaverde.edu.ro. Modele de documente şi resurse educaționale puteți descărca şi de pe site-ul nostru, aici: https://vivid-edu.ro/2023/02/24/modele-de-documente-si-resurse-saptamana-verde/;

 ⚠️ Ordinul 3.677 privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu echipamente tehnologice;

file:///C:/Users/Lenovo/Desktop/DIRECTOR/2022-2023/DIRECTOR/DIRECTOR%202023-2024/ordinul-3-677-2023-m-of-139-din-17-feb-2023.pdf

⚠️ ME a lansat site-ul Titularizare 2023 marți, 21 feb. Profesorii sau viitoarele cadre didactice pot consulta lista posturilor disponibile până la acest moment, pentru concursul național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar. Lista urmează să fie actualizată în perioada următoare. Proba scrisă de la Titularizare 2023 are loc pe 12 iulie, potrivit calendarului oficial. Detalii, aici: http://titularizare.edu.ro/2023/;

⚠️STATUTUL ELEVULUI – proiectul de Ordin de ministru pentru modificarea și completarea statutului elevului (aprobat prin ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.742/2016). Propunerile și sugestiile dumneavoastră cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail rodica.cherciu@edu.gov.ro;

https://www.edu.ro/sites/default/files/Proiect_Ordin_Statut_elev_2023.pdf

⚠️ Proiectul de Ordin de ministru privind standardele tehnice minime necesare pentru utilizarea catalogului electronic în școlile – pilot. Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile calendaristice (de la data publicării) pe adresa de e-mail claudia.teodorescu@edu.gov.ro;

https://www.edu.ro/sites/default/files/Proiect_Ordin_standarde_tehnice_minimale_utilizare_catalog_electronic.pdf

⚠️ME lansează apelul: Competiţia Națională „Școală Europeană” 2023 (ediția a 18-a)
Detalii: https://edu.ro/apel_national_Scoala_Europeana_2023.

Vaccinare COVID-19

Ponderea persoanelor vaccinate împotriva Covid-19, cu cel puțin o doză, în Liceul ”Traian Vuia”  este următoarea:

  • Personal didactic – 68, vaccinați cu cel puțin o doză împotriva Covid-19 – 57, ponderea fiind de 83,82%
  • Personal nedidactic – 22, vaccinați cu cel puțin o doza împotriva Covid-19 – 13, ponderea fiind de 59,09%

Legătura către platforma națională cu privire la vaccinarea împotriva COVID – 19