Oferta educațională 2023-2024

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL: Clasa a IX-a, curs-zi

Filiera teoretică: profil umanist

Filologie: 1 clasă   –  26 de locuri

Științe sociale: 1 clasă   –  26 de locuri 

Filiera teoretică: profil real

Matematică – Informatică: 1 clasă – 26 de locuri

Ştiinţe ale naturii: 1 clasă – 26 de locuri

Filiera tehnologică: profil tehnic

Domeniile de pregătire profesională:

– Electronică automatizări/ Tehnician operator  tehnica de calcul: 1 clasă – 24 de locuri

– Mecanică /Tehnician mecatronist: 1 clasă-24 de locuri

Electric / Tehnician electrotehnist: 1 clasă-24 de locuri

– Electromecanică/ Tehnician aviație: 1 clasă-24 de locuri

ÎNVĂŢĂMÂNT  PROFESIONAL  DUAL:

Domeniile de pregătire profesională:

Mecanică/ Operator la mașini cu comandă numerică + Electronică automatizări/ Electronist aparate și echipamente – 1 clasă

Domeniul de pregătire profesională:

Mecanică/ Mecanic aeronave -1 clasă ☼

Mecanică/ Lăcătuș construcții structuri aeronave -1 clasă ☼

ÎNVĂŢĂMÂNT  POSTLICEAL:

Domeniul de pregătire profesională – Transporturi

Calificare profesională – Tehnician electromecanic auto: 2 clase – 60 de locuri

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SERAL – clasa a XI-a

Domeniul de pregătire profesională – Mecanică –1 clasă

Calificarea profesională –Tehnician Mecatronist