Obiective

OBIECTIVE STRATEGICE 2021-2025

O1 – Îmbunătățirea calității ofertei și actului educațional, având drept ținte strategice: creșterea ratei de promovabilitate la examenului naţional de bacalaureat cu 20 % în anul 2022, adică 8 din 10 elevi față de 6 din 10 în 2021 și a numărului de elevi care obțin certificatul de competențe profesionale nivel 3 și 4 cu 10% în anul 2022

O2 – Promovarea stării de bine în şcoală prin îmbunătăţirea strategiilor didactice centrate pe elev şi prin folosirea eficientă a resurselor şcolare, inclusiv a mediului digital având drept țintă strategică: reducerea absenteismului până în 2025 la toate ciclurile de învățământ cu 50%, adică de la 25 abs/elev/an, la 10 abs/elev/an.

O3 – Îmbunătăţirea corelației dintre oferta învăţământului profesional şi tehnic şi nevoile de dezvoltare socio-economică la nivelul ariei de acţiune a şcolii, având drept țintă strategică: creșterea cu 20 % până în 2025 a ratei de inserţie socio-profesională a absolvenţilor, adică 7 din 10 elevi să fie integrați pe piața muncii în domeniul de pregătire, față de 4 din 10 în 2021.

O4 – Dezvoltarea inovării şi cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale, având drept țintă strategică: creșterea numărului total de elevi implicaţi în programe de mobilitate internațională de învățare de tip Erasmus la 60 în 2025, de la 40 în 2021.