Misiune și viziune

Viziunea

Liceul Traian Vuia, Școala care învață, o școală în care toți membrii comunității împărtășesc bucuria de a învăța și unde între pereții școlii se construiește ziua de mâine, iar partea cea mai bună a viitorului este că vine în fiecare zi. (Abraham Lincoln)

Ce înseamnă acest lucru?

Când vorbim despre o școala care învață, ne referim la o școală în care, pe lângă o clădire a școlii, adică acel spaţiu fizic al instituţiei educaţionale, pe lângă școlarizare, adică procesul de a fi educat, trebuie să existe școala vieții adică să existe o experienţă și dorință generală de învăţare și o școală de gândire în care întreg personalul școlii învaţă un mod comun de a vedea lumea.

Misiunea

Îmbunătățirea permanentă a ofertei educaționale, în raport cu nevoile societății, cu exigențele beneficiarilor direcți și indirecți și cu standardele de calitate naționale și europene și crearea unui mediu școlar stimulativ – creativ caracterizat prin profesionalism, echitate, integritate, eficiență, un mediu valorizat astfel încât să contribuie la dezvoltarea personală a angajaților unității, dar și a organizației în ansamblu.

Pentru a crea valoare adăugata elevului, misiunea Liceului „Traian Vuia” este racordată la realitățile și cerințele societății bazată pe învățământul deschis, dinamic, flexibil care să ofere fiecărui elev oportunitatea să participe activ la viața civică și profesională.