Curs formare digital youth work

 

În perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2020 Ministerul Tineretului și Sportului, în parteneriat cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale – ANPCDEFP, desfășoară proiectul „Curs formare digital youth work” în cadrul căruia sunt invitați să participe 40 de reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret.

Cursul are ca scop dezvoltarea competențelor digitale în lucrul cu tinerii, având în vedere efectele cauzate de Pandemie și se va desfășura pe parcursul a 10 zile, sub forma a doua module: modului 1: 40 ore, modului 2 : 20 ore. Informații detaliate referitoare la desfășurarea proiectului și activitățile aferente, se regasesc AICI (descrierea proiectului).

Formarea va fi asigurată de membri rețelei de formatori ai ANPCDEFP. Selecția participanților va fi făcută de MTS.

Datele referitoare la modalitatea de înscriere, criteriile de selecție și documentele necesare înscrierii se regasesc AICI.(procedura de selecție participanți)

Înscrierea participanților se face online prin completarea formularului de candidatură 

AICI

și transmiterea declaraţiei de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal și dovada (adeverință) că participantul este membru ONG la adresa de e-mail: digitalyouthwork@mts.ro.

Termenul limită pentru înscrierea online este 12 noiembrie 2020.
Înscrierea se face exclusiv conform procedurii de mai sus.

 

Criterii de selecție participanți:

  • vârsta cuprinsă între 18 – 35 de ani;
  • apartenența la o organizație neguvernamentală;
  • disponibilitatea de participare pe întreaga durată a cursului, obligatoriu;
  • deține competențe digitale pentru utilizarea calculatorului și a tuturor mijloacelor electronice necesare desfășurării în sistem online a activităților de învățare de tip sincron audio-video a cursului.

Selecția candidaților se va realiza, în ordinea înscrierilor, în limita celor 40 de locuri. Vor fi înregistrați doar cei care au depus toate documentele solicitate.

Numărul maxim de participanți: 40

NOTĂ: activitatea se desfășoară online și nu presupune costuri de participare