Anunț atribuire achiziție „Servicii turism – excursie tematică 3 zile”

În urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de cerere de oferte pentru achiziția “Servicii turism – excursie tematică 3 “, oferta S.C. ANMICRI S.R.L. cu sediul în localitatea Craiova a fost declarată câștigătoare fiindu-i atribuit contractual cu valoarea de 24809,00 lei și valabilitate până la 12.11.2017.