Anunț atribuire achiziție „Servicii catering – pachet pentru masă elevi”

În urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de cerere de oferte pentru achiziția “Servicii catering – pachet pentru masă elevi”, oferta S. C. REDMOON S.R.L. cu sediul în localitatea Craiova a fost declarată câștigătoare fiindu-i atribuit contractul cu valoarea de 6247,20 lei și valabilitate până la 22.12.2017.