Anunț atribuire „Achiziție echipamente IT și audio”

În urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de cerere de oferte pentru “Achiziția echipamente IT și audio”, oferta S. C. AS COMPUTER CRAIOVA S.R.L. cu sediul în localitatea Craiova a fost declarată câștigătoare fiindu-i atribuit contractul cu valoarea de 9707,00 lei și valabilitate până la 19.12.2017.