Anunț atribuire „Achiziție costume populare”

În urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de cerere de oferte pentru “Achiziție costume populare”, oferta SES ATELIER DE CROITORIE RURAL DOLJ S.R.L. cu sediul în localitatea Craiova a fost declarată câștigătoare fiindu-i atribuit contractul cu valoarea de 3600,00 lei și valabilitate până la 19.12.2017.