Bugete venituri și cheltuieli

BUGETE ȘI SITUAȚIA PLĂȚILOR – LICEUL ”TRAIAN VUIA” CRAIOVA

Bugetul Liceului ”Traian Vuia” Craiova pe anul 2021

Stituația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi 31.03.2021

Bugetul Liceului ”Traian Vuia” Craiova pe anul 2020

Execuție bugetară pe anul 2020

Situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi 31.03.2020

Situația drepturilor salariale pe funcții și a altor drepturi 30.09.2020

Bugetul Liceului ”Traian Vuia” Craiova pe anul 2019

Execuție bugetară pe anul 2019

Bugetul Liceului ”Traian Vuia” Craiova pe anul 2018

Execuție bugetară pe anul 2018

Bugetul Liceului ”Traian Vuia” Craiova pe anul 2017

Execuție bugetară pe anul 2017

Bugetul Liceului ”Traian Vuia” Craiova pe anul 2016

Execuție bugetară pe anul 2016