Oferta educațională 2020-2021

Oferta educațională 2020-2021

Clasa a IX-a școală profesională în parteneriat cu compania CASA NOASTRĂ – 1 clasă

    – Operator la mașini cu comandă numerică  0,5 clase – 15 locuri

                  – Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice 0,5 clase – 15 locuri
Clasa a IX-a științe sociale – 1 clasă
Clasa a IX-a matematică informatică – 1 clasă
Clasa a IX-a științe ale naturii – 1 clasă
Clasa a IX-a Tehnician operator tehnică de calcul – 1 clasă
Clasa a IX-a Tehnician mecatronist – 1 clasă
Clasa a IX-a Tehnician electrotehnist – 1 clasă
Postliceală tehnician electromecanic auto – 2 clase