Repartizarea proba C – oral

Repartizarea pe comisii și limba străină la care susține examen

Proba C engleza Comisia 1 orale
Proba C engleza Comisia 2 orale
Proba C franceza orale